Zorgplan op maat

Samen met de bewoner stelt de woonassistent een zorgplan op maat op.

De woonassistent informeert en adviseert u over de meest voordelige manier om gezins- en thuishulp in te roepen. Uw wensen en keuzes vormen steeds het vertrekpunt.


Voortdurend attent voor bijsturingen

Uw zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Doordat diensten ingeroepen kunnen worden naarmate u ze nodig heeft, evolueert het zorgpakket mee met uw noden. Zo blijft zelfstandig wonen een haalbare kaart.

De VoorZorg kan, dankzij haar solide netwerk aan dienstenverstrekkers onder één dak, een volledig wekelijks zorgpakket garanderen, voor iedereen die dat wenst.