katarinahof | zorg en diensten

Keuzevrijheid

Welke zorg en diensten u wenst in te roepen, bepaalt u geheel zelf.

Ook al heeft u geen zorgdiensten nodig, toch blijft Katarinahof de ideale oplossing. Wanneer u alsnog van bijkomende diensten gebruik wenst te maken, staat de woonassistent ter beschikking om samen met u de beste oplossing te zoeken.

In de flats is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 permanentie verzekerd, middels een personenalarmsysteem en telefoonpermanentie.

Wanneer de zorg die Katarinahof kan bieden niet langer voldoet, bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar de intensievere zorgomgeving van het woonzorgcentrum Sint-Isabella, dat vlak om de hoek ligt.